The Mall:
Groei bij jongeren, dichterbij jongeren

Straatwerk

We voeren outreachend (straat)werk uit in alle wijken van Gorinchem. We zoeken jongeren op waar ze zijn en luisteren naar hun verhaal.
Lees verder >

Jongeren-centra

We bieden jongeren een veilige plek in onze vier jongerencentra. Dit is de plek waar jongerenwerkers bouwen aan de relatie met jongeren.
Lees verder >

Meidenwerk

We geven meiden een eigen plek waar ze activiteiten kunnen doen en samen met de meidenwerker kunnen praten over wat hen bezighoudt.
Lees verder >

Coaching

Wanneer jongeren willen groeien, starten we een individueel coachingstraject. De jongerenwerker ondersteunt de jongere in zijn gestelde doel.
Lees verder >

Projecten

In Gorinchem zijn we betrokken bij diverse projecten die groei bij jongeren op het oog hebben.
Lees verder >

Volg ons op social media