Coaching

We helpen jongeren met grote en kleine vragen en geven regelmatig advies. Dit doen we individueel als ook groepsgebonden. Zo kun je bij ons terecht om samen een instantie te bellen om iets te regelen, het schrijven en opstellen van een sollicitatiebrief of het aanvragen van een studiefinanciering.

Uit ervaring blijkt dat jongeren vaak op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Ze kunnen de weg naar het reguliere hulpverleningsaanbod soms moeilijk vinden en lopen vast in hun zoektocht. We ondersteunen en begeleiden jongeren die worstelen met zaken zoals bijvoorbeeld school, werk en inkomen, financiën, huisvesting en sociale- of psychische problemen. Daar waar nodig is verwijzen wij naar de juiste (hulp)instantie door.

TALENTONTWIKKELING

Bij alle werkzaamheden van het jongerenwerk speelt ‘talentontwikkeling’ een belangrijke rol. Talentontwikkeling houdt in dat we jongeren op een positieve manier stimuleren om te ontdekken waar hun sterke punten (talenten) liggen. Vervolgens krijgen zij de hulp en kans om dit talent verder te ontwikkelen.

Door de nadruk te leggen op wat zij wél kunnen in plaats van op wat ze minder goed kunnen, groeit het zelfvertrouwen en worden zij geprikkeld om zich in te spannen, verder te leren en initiatieven te nemen. Zo kunnen zij uitgroeien tot jongeren die volwaardig deelnemen en participeren in onze maatschappij.

  • Connector.

    Wilt u meer informatie?

    Neem dan gerust contact op met Annemarie de Vor. Je kunt je vraag mailen naar annemarie.devor@yfc.nl of haar bellen via 06 288 534 21.